Održan seminar ,,Jačanje kapaciteta OCD za praćenje i evaluaciju javnih politika’’

Na početku seminara, namenjenom organizacijama civilnog društva iz cele Srbije, učesnicima se obratio direktor Centra za evropske politike Nebojša Lazarević, koji je ukazao na značaj učešća civilnog društva u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, odnosno na posebnu ulogu OCD u procesu praćenja i evaluacije javnih politika. U prepodnevnim časovima sa učesnicima je radila Sena Marić, istraživačica CEP-a, koja je govorila o osnovama ciklusa javnih politika u fazi praćenja i evaluacije. Nakon toga, učesnici su imali prilike da se detaljno upoznaju sa metodologijom istraživanja javnih politika. Dr Ana Aleksić Mirić iz Fondacije za razvoj ekonomske nauke održala je predavanje i rukovodila radionicom na pomenutu temu. Kasnije u toku dana, učesnici su predstavili rezultate radioničarskog rada i diskutovali o njima sa Milenom Lazarević, višom programskom menadžerkom CEP-a. Na kraju prvog radnog dana, učesnici su imali prilike da se međusobno bolje upoznaju kroz razgovor na temu nedostataka komunikacije između Vlade i civilnog društva.

Drugog radnog dana seminara, učesnici su se upoznali sa metodologijom rada i načinom na koji ciklus javnih politika funkcioniše u Evropskoj uniji. Predavanja i radionice na pomenute teme održala je gospođa Corina Stratulat, viši politički analitičar organizacije European Policy Centre (EPC) iz Brisela.

Seminar u Kovačici, posvećen jačanju organizacija civilnog društva u oblasti praćenja i evaluacije javnih politika, održan je od 12. do 14. novembra 2014. u okviru projekta Praćenje i evaluacija javnih politika uz podršku civilnog društva koji sprovode Centar za evropske politike (CEP) i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN). Interesovanje za seminar bilo je izuzetno, o čemu svedoči preko 150 prijava. Nažalost, usled logističkih i finansijskih ograničenja, samo 25 učesnika bilo je u prilici da pohađa seminar.

Nadamo se da su učesnici sa seminara poneli korisno znanje, koje će uspešno primeniti u svojim matičnim organizacijama!