Održan prvi regionalni sastanak WeBER projekta

Centar za evropske politike, u saradnji sa 5 partnerskih organizacija iz zemalja Zapadnog Balkana i European Policy Centre iz Brisela, organizovao je 22-23. februara 2016. u Beogradu prvi regionalni sastanak u okviru zajedničkog projekta „Unapređenje kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za monitoring reforme javne uprave“ (WeBER).

Projekat WeBER, koji finansiraja Evropska unija a sufinansira Vlada Kraljevine Holandije, posvećen je povećanju relevantnosti, učešća i kapaciteta organizacija civilnog društva i medija na zapadnom Balkanu za zagovaranje i uticanje na razvoj i implementaciju reforme javne uprave.

Think tank organizacije iz Albanije, Makedonije, Crne Gore, Kosova, Bosne i Hercegovine i Srbije okupljeni su u mrežu Think for Europe Network. Mreža partnerskih organizacija će u okviru projekta WeBER zajednički sprovoditi aktivnosti koje će osnažiti lokalne nevladine aktere i ojačati participativnu demokratiju na nacionalnom i lokalnom nivou, kako bi se nakon pristupanja ovih zemalja Evropskoj uniji zadržao isti uticaj na vlade da nastave sprovođenje zahtevnih administrativnih reformi. „Principi javne uprave“ u tom smislu predstavljaju zajednički imenilac za reformu javne uprave svih zemalja Zapadnog Balkana, usmeravajući ih ka članstvu u EU. U projektu učestvuje i prestižni think tank iz Brisela European Policy Centre (EPC), koji će pojačati vidljivost i komunikaciju projektnih rezultata na evropskom nivou.

„Reforma javne uprave je u Strategiji proširenja Evropske komisije istaknuta kao jedan od tri osnovna reformska stuba na samom početku procesa integracija. Zbog toga je ovaj projekat izuzetno značajan za sve uključene zemlje, posebno imajući u vidu zajedničke izazove s kojima se civilno društvo, kao i vlade regiona suočavaju u reformi javne uprave“, rekla je Milena Lazarević, programska direktorka (CEP).

Metodologija projekta obuhvata kombinaciju aktivnosti sa ciljem poboljšanja kapaciteta organizacija civilnog društva na Zapadnom Balkanu da učestvuju u RJU, stvarajući prostor za njihov dijalog sa vladama (regionalna RJU platforma), kao i stvaranje RJU monitora. Ona takođe podrazumeva i regionalno rangiranje zemalja prema rezultatima postignutih u reformama (PAR Scoreboard).

Prvi regionalni sastanak bio je posvećen planiranju daljih aktivnosti u implementaciji projekta, uključujući razvijanje procesa komunikacija i monitoringa, finansijsko upravljanje i razvoj plana za podizanje vidljivosti projekta.

Projekat traje 3 godine i realizuje se uz podršku Evropske komisije kroz Program Podrška civilnom društvu i medijima 2014-2015 – Podrška regionalnim tematskim mrežama organizacija civilnog društva. Organizacije koje učestvuju u projektu i čine Think for Europe Network su, pored Centra za evropske politike, Institut za evropske politike (EPI) – Makedonija, Institut Alternativa (IA) – Crna Gora, Institut za demokratiju i medijaciju (IDM) – Albanija, Vanjskopolitička inicijativa (VPI) – Bosna i Hercegovina, Grupa za pravne i političke studije (GLPS) – Kosovo i Europen Policy Centre – Belgija.