Nova pregovaračka struktura

Vlada Srbije donela je Odluku kojom se menja dosadašnja pregovaračka struktura, shodno revidiranoj metodologiji proširenja EU. Kako će izgledati nova pregovaračka struktura? Koji su ključne novine, a koji nedostaci? Infografik u punoj veličini možete preuzeti ovde.

Pristupni pregovori prema revidiranoj metodologiji EU

Savet EU zvanično je odobrio predlog Komisije za revidiranu metodologiju proširenja za Zapadni Balkan u martu 2020. Njome je predviđena tematska podela poglavlja u šest klastera – tematskih celina. Iako je revidirana metodologija prvenstveno kreirana kako bi se primenila na…

Usklađivanje Srbije sa deklaracijama EU o Kini

Često se kaže da se kinesko-srpska saradnja odnosi samo na ekonomiju, ipak, naš infografik pokazuje da je Srbija vodila spoljnu prema Kini sa ciljem izgradnje poverenja sa ovom zemljom. Vođenje ovakve politike negativno utiče obaveze Srbije prema EU. Ovaj infografik…

Napredak i spremnost Srbije za članstvo u EU

Ocene Evropske komisije u Izveštaju iz 2020, koji analizira rezultate ostvarene u periodu od aprila 2019. do septembra 2020. U ovom infografiku pogledajte kako je Evropska komisija ocenila Srbiju u najnovijem izveštaju. Izveštaj pronađite ovde. Infografik u punoj veličini možete preuzeti…

COVID-19 diplomatija Srbije i rezultati Samita u Zagrebu

Pocetak ove godine obecavao je resetovanje usporene dinamike pristupnog procesa Srbije. Međutim, nakon što je EU odobrila revidiranu metodologiju proširenja, izbijanje pandemije COVID-19 preusmerilo je fokus odnosa između Srbije i EU na ekonomski oporavak i pitanje solidarnosti. Kako bi odgovorio…