Kako izgleda put u EU?

Kako započinje put jedne države u EU? Koji koraci prethode dobijanju statusa kandidata? Koji je poslednji korak pre postajanja članice Unije? Od trenutka kada započinju pregovori o potpisivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) pa do ratifikacije Ugovora o pristupanju od strane država članica…

Zapadni Balkan na putu u EU

Gde se nalaze države Zapadnog Balkana na putu u EU? Koje države imaju status kandidata, a koje (još uvek) ne? Koje države su započele pregovore o pristupanju i koliko su pregovaračkih poglavlja otvorile? CEP vam u svom prvom infografiku predstavlja gde…