Slaba dvojka Srbiji za profesionalizaciju uprave

Imajući u vidu da je reforma javne uprave (RJU) prepoznata kao jedan od tri stuba proširenja Evropske unije (EU), a da, pak, ne postoje pravne tekovine za ovu oblast te, samim tim, ni posebno pregovaračko poglavlje, Evropska komisija (EK) je…

(Ne)uspesi reforme javne uprave u Srbiji

Srbija je u ovogodišnjem Izveštaju Evropske komisije, na prvi pogled, pozitivno ocenjena u domenu reforme javne uprave. Činjenica da je Komisija svrstala RJU među oblasti u kojima je učinjen napredak svakako ohrabruje.