USLUGE JAVNIH BELEŽNIKA – deo drugi

Da li ste znali da javni beležnici igraju ključnu ulogu u zaštiti važnih pravnih transakcija? Od svedočenja potpisa na važnim dokumentima do potvrđivanja njihove autentičnosti, javni beležnici pružaju mir i zaštitu za sve učesnike. Bez obzira da li kupujete nekretninu,…

USLUGE JAVNIH BELEŽNIKA – deo prvi

Da li ste znali da javni beležnici igraju ključnu ulogu u zaštiti važnih pravnih transakcija? Od svedočenja potpisa na važnim dokumentima do potvrđivanja njihove autentičnosti, javni beležnici pružaju mir i zaštitu za sve učesnike. Bez obzira da li kupujete nekretninu,…

Kako bi izgledala idealna lokalna uprava u Srbiji?

Ovaj grafikon pokazuje koje lokalne uprave su ostvarile najbolji rezultat u svakom od 12 indikatora pracenih u okviru procesa monitoringa i evaluacije reforme javne uprave na lokalu kojim je bilo obuhvaceno 17 lokalnih uprava. Kada bismo zamislili lokalnu upravu sastavljenu…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: opština Aleksinac

Analizom informacija o javnoj upravi Aleksinac došlo se do zaključka da se javna uprava Aleksinac dobro pokazala u oblastima javnih finansija, u delu koji prati stepen poštovanja budžetskog kalendara i uspešnosti planiranja prihoda i rashoda kao i zasnovanost postupaka javnih…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Niš

Analizom informacija o radu javne uprave Niš, došlo se do zaključka da je javna uprava pokazala solidne rezultate i ostvarila najviše poena iz oblasti koja se odnosi na Službenički sistem i Upravljanje ljudskim resursima, u delu Institucionalizacije poslova upravljanja ljudskim…

Izveštaj o stanju lokalne uprave: grad Novi Pazar

Internet stranica grada Novog Pazara je dobro strukturirana. Sadrži veliki broj dokumenata, podataka i informacija – svi su lako dostupni, u najviše tri klika. Funkcija pretrage sadržaja stranice funkcioniše odlično. Na internet stranici nalaze se posebni poddomeni za oblasti javnih…