Nagradni konkurs za novinare na temu Evropske unije

Društvo ekonomista Niša poziva sve zainteresovane novinare koji rade u medijima u Nišavskom upravnom okrugu da napišu članak, esej ili pripreme tv prilog/emisiju na temu „Ekonomski aspekti pristupanja Srbije Evropskoj uniji i učešće civilnog društva u procesu pregovora o pristupanju“.

Nagradni konkurs za novinare otvoren je do 10. jula.

Kako se navodi u pozivu, prijavljeni članak, esej ili prilog mora biti povezan sa nekim od odabranih ekonomskih pregovaračkih poglavlja (Poglavlje 1: slobodno kretanje robe, Poglavlje 8: politika konkurencije, Poglavlje 20: preduzetništvo i industrijska  politika, Poglavlje 28: zaštita potrošača i zaštita zdravlja i Poglavlje 29: carinska unija) i mora biti objavljen u nekom od štampanih ili elektronskih medija.

„Na konkurs će se primati tekstovi i prilozi koji su objavljeni u periodu od 12. februara do 10. jula 2020. godine. Dužina teksta ili trajanje priloga nisu ograničeni. Nakon selekcije prijavljenih radova, najbolji tekst biće nagrađen novčanom nagradom od 300 evra u dinarskoj protivvrednosti“ kažu iz Društva ekonomista Niša.

Zainteresovani novinari svoje objavljene članke, eseje ili priloge treba da pošalju na adrese: dr.boban.stojanovic@gmail.com  i  info@den.org.rs. Potrebni podaci za prijavu: članak, esej ili prilog sa linkom do adrese gde je objavljen ili podacima o štampanom izvoru, ime i prezime, kontakt telefon, e-mail i naziv medija.

Više informacija o projektu možete naći na sajtu Društva ekonomista Niša.

Projekat „Osnaživanje organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju Srbije Evropskoj uniji u oblasti ekonomske politike“ realizuje Društvo ekonomista Niša u periodu od 18.11.2019. do 18.7.2020. godine. Sprovođenje Projekta predstavlja deo šeme dodeljivanja finansijskih sredstava u okviru projekta „Pripremi se za učešće – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz odabrane radne grupe Nacionalnog konventa o EU“ (Pripremi se za učešće), koji finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji. Projekat Pripremi se za učešće implementira Centar za evropske politike – CEP, u svojstvu vodećeg partnera na projektu, sa partnerskim organizacijama: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Centar savremene politike (CSP).   

__________________________________________________________

Izvor slike:  Engin Akyurt Pixabay