Milena Lazarević na regionalnoj konferenciji Dijalog i saradnja sa civilnim društvom za bolje rezultate u javnoj upravi

„Civilno društvo koje, deleći iskustva, ujedinjuje svoje snage u projektima i inicijativama i tako sarađuje, ima mnogo veće šanse da napravi vidljivu promenu i stvori pozitivan pritisak na vlasti regiona Zapadnog Balkana u sprovođenju reformi,“ istakla je Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a na regionalnoj konferenciji Dijalog i saradnja sa civilnim društvom za bolje rezultate u javnoj upravi. Konferencija je održana u Sarajevu 13. i 14. marta 2017. pod pokroviteljstvom organizacija Transparency International i TACSO.

Na panelu pod nazivom Kako se aktivnije uključiti u izradu i nadzor implementacije Strategije za reformu javne uprave na nacionalnom nivou? Milena Lazarević je predstavila strukturu i sastav regionalne WeBER platforme za praćenje reforme javne uprave na Zapadnom Balkanu. Ona je istakla da je cilj Platforme da okupi razvijene i iskusne organizacije koje se bave oblašću reforme javne uprave i mobilizuje ih na regionalnom nivou, što je i postignuto kroz članstvo ukupno 22 organizacije iz 6 zemalja. Ona je govorila o iskustvima WeBER-a na umrežavanju civilnog društva kako u regionu Zapadnog Balkana, tako i na nivou pojedinačnih država. Cilj je da se stvaraju čvrste veze u radu i olakša dijalog na temu reforme javne uprave, ne samo između organizacija civilnog društva, već i sa relevantnim evropskim, regionalnim i nacionalnim akterima, kao što su DG NEAR, SIGMA, ReSPA i domaće institucije zadužene za reformu javne uprave.

Pored toga, WeBER Platforma nastoji da uključi i veći broj manje iskusnih i lokalnih organizacija kroz nacionalne radne grupe, koje se uspostavljaju u svim zemljama paralelno tokom proleća 2017. Na taj način, struktura Platforme će obezbediti da veće i iskusnije organizacije preuzmu odgovornost za uključivanje, ali i izgradnju kapaciteta manje razvijenih organizacija u domenu reforme javne uprave.

Ostale panelistkinje govorile su o iskustvima različitih zemalja Zapadnog Balkana u uključivanju civilnog društva u reformu javne uprave, kako u izradi strateških dokumenata, tako i u monitoringu reformskog procesa.

Projekat WeBER finansira Evropska unija a sufinansira Kraljevina Holandija.