Milena Lazarević na panel diskusiji u Briselu

Viša programska menadžerka, Milena Lazarević, učestvovala je danas u Briselu na panel diskusiji pod nazivom ,,Kako razumeti osnove reforme javne uprave u državama Zapadnog Balkana’’. Diskusija je održana u sedištu renomiranog evropskog think thanka, European Policy Centre – EPC iz Brisela u organizaciji CEP-a, EPC-a i Evropske komisije.

U diskusiji su još učestvovali Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave i potpredsednica Vlade Republike Srbije, kao i Simon Mordue iz Generalnog direktorata za susedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije.

Milena Lazarević je tokom diskusije posebno istakla da Srbija sebi ne može da priušti da gubi toliko kvalitetnih kadrova iz javne uprave, naročito ako želi da bude sposobna da koristi strukturne fondove po pristupanju i ima koristi od članstva u EU.  Svoje izlaganje završila je konstatacijom da zadržavanje kadrova, pogotovo onih koji se bave evropskim integracijama i IPA fondovima, mora biti regulisano odgovarajućom politikom, skladno zahtevima iz Pregovaračkog poglavlja 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Jedan od primera dobre politike zadržavanja kadrova vidi u politici zemalja koje stipendiraju školovanje zaposlenih u državnoj upravi u inostranstvu, da bi stečena znanja potom vratili u zemlji i primenili ih u praksi.