Konkurs za projektnu saradnju i programsku podršku u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa

29. maj 2019. – Centar za evropske politike – CEP, u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM) i 10 organizacija koje se bave ljudskim pravima i razvojem demokratije, kao i strukovnih udruženja pravosuđa (Udruženje tužilaca i zamenika javnih tužilaca Srbije, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji, Društvo sudija Srbije, Transparentnost Srbija, Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Partneri za demokratske promene, Beogradski centar za ljudska prava, Centar za pravosudna istraživanja, Narodni parlament Leskovac i Forum sudija Srbije) raspisuje Poziv za projektnu saradnju i programsku podršku u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa koji je podržan od strane Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

O okviru Poziva za projektnu saradnju i programsku podršku biće podržano 15 organizacija civilnog društva, po jedna iz sledećih mesta: Niš, Kragujevac, Novi Sad, Sombor, Zrenjanin, Užice, Negotin, Šabac, Ivanjica, Vranje, Kraljevo, Kruševac, Pančevo, Leskovac i Knjaževac.

Poziv podrazumeva projektnu saradnju i programsku podršku organizacijama civilnog društva u lokalnim sredinama, umrežavanje organizacija na nacionalnom nivou i razvijanje interaktivne komunikacije između građana, civilnog društva i pravosuđa u lokalnim sredinama. Opšti cilj projekta „Otvorena vrata pravosuđa” je jačanje poverenja građana u rad pravosudnih institucija u Republici Srbiji kroz poboljšanje komunikacije između građana i pravosuđa.

Rok za podnošenje prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom je petak, 7.​ ​jun 2019. godine, do kraja dana. Podnošenje prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom za učešće na Pozivu se vrši isključivo elektronskim putem preko mejla grantovi@yucom.org.rs. Prijavni obrasci sa pratećom dokumentacijom koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani. Poziv i detaljan vodič za podnošenje prijavnog obrasca sa pratećom dokumentacijom se nalazi u prilogu ovog imejla, a više informacija o projektu, ​prijavnom obrascu možete pronaći na sajtu Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM). Za sva pitanja i nedoumice, YUCOM vam stoji na raspolaganju putem mejla grantovi@yucom.org.rs.

Poziv za podnošenje predloga projekata_C4JR
Prilog 1_Prijavni obrazac_C4JR