Konkurs: Kako je boravak i rad u više zemalja promenio moj život

Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i Centar za evropske politike (CEP) raspisuju takmičenje za moderne nomade/cirkularne migrante.

Moderni nomadi su osobe koje naizmenično žive ili su živele u zemlji matici i u nekoj drugoj zemlji, bilo zbog obrazovanja, preduzetničkih, akademskih ili karijernih mogućnosti ili sezonskog rada.

Konkurs je otvoren do 15. januara 2023. godine.

Uslovi konkursa

Takmičenje se održava u okviru inicijative Cirkularne migracije pre depopulacije! koju uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji sprovode Fondacija za razvoj ekonomske nauke – FREN i Centar za evropske politike – CEP.