Inicijative

Od početka našeg rada do danas, povećavao se ne samo broj projekata, već i njihov obim, broj partnerskih organizacija i donatorskih institucija koje su nas podržale, kao i uticaj koji smo ostvarili sprovodeći ih. U ovoj sekciji pronađite naše trenutne projekte, kao i one koje smo prethodno realizovali i čije rezultate nastavljamo da nadograđujemo. Metodologija koju CEP koristi

Kafe Evropa

Šta je Europe Café? Europe Café predstavlja platformu za diskusije koje se odvijaju u opuštenoj, dinamičnoj i neformalnoj atmosferi. Okupljanja…