TEN background dokument – Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU

Partnerske organizacije iz Think for Europe mreže think tank organizacija i istraživačkih centara u oblasti EU politika u Jugoistočnoj Evropi (TEN), učestovale su u izradi background dokumenta pod nazivom Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU. Ovaj dokument izrađen je za potrebe sprovođenja regionalne radionice mreže kancelarija za evropske integracije u Jugoistočnoj Evropi održane u periodu od 23-25. aprila 2014. godine u Bečićima, u okviru Otvorenog regionalnog fonda – Modernizacija opštinskih usluga Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ)Milena Lazarević, tada viša programska menadžerka (sada programska direktorka) CEP-a, radila je na izradi ovog papira.

Podeljen u šest poglavlja, dokument analizira institucionalnu organizaciju i koordinaciju u okviru celokupnog procesa EU integracija uzimajući u obzir specifičnosti proširenja na Zapadni Balkan i nacionalne strukture u procesu pristupanja; institucionalnu organizaciju i uslove koordinacije za pregovore o pristupanju iz perspektive osnovnih struktura neophodnih za vođenje pregovora o pristupanju; povezanosti procesa kreiranja politika i koordinacije na nacionalnom nivou sa pristupanjem EU; kao i učešća i uloge civilnog društva i parlamenata u procesu pristupanja kao zainteresovanih strana. Dokument na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…