TEN background dokument – Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU

Partnerske organizacije iz Think for Europe mreže think tank organizacija i istraživačkih centara u oblasti EU politika u Jugoistočnoj Evropi (TEN), učestovale su u izradi background dokumenta pod nazivom Uslovi koordinacije i institucionalne organizacije u procesu pristupanja i pregovora sa EU. Ovaj dokument izrađen je za potrebe sprovođenja regionalne radionice mreže kancelarija za evropske integracije u Jugoistočnoj Evropi održane u periodu od 23-25. aprila 2014. godine u Bečićima, u okviru Otvorenog regionalnog fonda – Modernizacija opštinskih usluga Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ)Milena Lazarević, tada viša programska menadžerka (sada programska direktorka) CEP-a, radila je na izradi ovog papira.

Podeljen u šest poglavlja, dokument analizira institucionalnu organizaciju i koordinaciju u okviru celokupnog procesa EU integracija uzimajući u obzir specifičnosti proširenja na Zapadni Balkan i nacionalne strukture u procesu pristupanja; institucionalnu organizaciju i uslove koordinacije za pregovore o pristupanju iz perspektive osnovnih struktura neophodnih za vođenje pregovora o pristupanju; povezanosti procesa kreiranja politika i koordinacije na nacionalnom nivou sa pristupanjem EU; kao i učešća i uloge civilnog društva i parlamenata u procesu pristupanja kao zainteresovanih strana. Dokument na engleskom jeziku možete preuzeti ovde.

Ostale inicijative