Think-Act-Impact: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji

Propisi o zaštiti životne sredine u Republici Srbiji su u velikoj meri usklađeni sa zakonodavstvom Evropske unije, dok se nedostaci najčešće odnose na njihovu primenu i učešće zainteresovane javnosti. Primena Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu i Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu nije izuzetak, i ona može biti značajno unapređena u cilju kvalitetnijeg upravljanja životnom sredinom. Uspešna primena zakonskih obaveza dodatno podstiče i brže napredovanje ka članstvu u EU u okviru pregovaračkog poglavlja 27 –  Životna sredina.

Realizaciju projekta, finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu. Centar za evropske politike, zajedno sa Ekološkim centrom Stanište iz Vršca i udruženjem Srbija u pokretu, sproveo je projekat „Misli-delaj-utiči: Unapređenje implementacije direktiva EU o proceni uticaja na životnu sredinu u Srbiji“ (Think-Act-Impact). Projektom je obuhvaćeno istraživanje problema i izazova u sprovođenju procena uticaja na životnu sredinu sa naglaskom na lokalne zajednice, kako bi se ponudila rešenja za njihovo prevazilaženje. Pored istraživačke, edukativno-aktivistička komponenta projekta je sprovedena u izabranim lokalnim zajednicama zajedno sa lokalnim organizacijama civilnog društva i građanima i građankama.

www.norveska.org.rs

Ostale inicijative

WeBER 3.0

U periodu od 1. februara 2023. godine do 31. jula 2026. godine, mreža Think for Europe (Institut za evropske politike…