Korišćenjem podataka organizacija civilnog društva do efektivnog praćenja i evaluacije politika – Sektori javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja

Projekat se bavio analizom uticaja organizacija civilnog društva na proces praćenja i evaluacije javnih politika u EU sa fokusom na istraživačkim organizacijama, dok je paralelno analizirana dosadašnja uključenost civilnog društva u Srbiji u proces praćenja efekata politika u sektorima javne uprave i socijalne politike i zapošljavanja. Uključenost civilnog sektora podstaknuta je aktivnostima zagovaranja i podizanjem svesti i kapaciteta javne uprave i civilnog sektora o načinima poboljšanja kvaliteta procesa praćenja i evaluacije. Glavne ciljne grupe bila su su ministarstva zadužena za reformu javne uprave, socijalnu politiku i zapošljavanje i organizacije civilnog društva zainteresovana za učešće u ovim procesima.

Ciljevi projekta bili su:

Povećati svest i razumevanje donosilaca odluka i državnih službenika, kao i organizacija civilnog društva o koristima i specifičnim načinima uključivanja OCD u proces praćenja i evaluacije
Obezbediti aktivno učešće civilnog društva u procesu monitoringa i evaluacije javnih politika
Centar za evropske politike i Fondacija za razvoj ekonomske nauke (FREN) i partnerski su radili na sprovođenju projektnih aktivnosti.

Ovaj projekat je finansirala Evropska unija.

Ostale Inicijative

Partnerstvo za otvorenu upravu

Partnerstvo za otvorenu upravu (POU) je inicijativa koja je lansirana 2011. godine sa ciljem da unapredi otvorenost vlada širom sveta,…