Dušan Protić izložio preporuke na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o EU

27. april 2016. – Programski menadžer CEP-a za unutrašnje tržište i konkurentnost Dušan Protić govorio je na trećoj plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU), kao koordinator radnih grupa za Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe i Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zdravlja. On je predstavio ključne rezultate rada unutar dve radne grupe, kao i preporuke i planove za budući period. Na događaju je predstavljeno i ovogodišnje izdanje Knjige preporuka Nacionalnog konventa o EU, čiji je Dušan Protić jedan od autora, uz konsultativni doprinos članova radnih grupa.

„U vezi s poglavljem 1, postojeći finansijski resursi i tokovi generalno nisu adekvatni, međutim, određena znanja postoje, i u tom smislu je naročito važno edukovati privredne subjekte o izazovima koji predstoje u procesu pristupanja i nakon dostizanja punopravnog članstva, naročito u pogledu tehničkih uslova koji se moraju ispuniti zarad uspešnog delovanja na tržištu EU”, rekao je Protić.

Na kraju, Dušan je ocenio da je u narednom periodu „potrebno dodatno iskoristiti potencijale NKEU za saradnju i razmenu znanja između privrednih subjekata i organizacija koja se bave istraživačkim delatnostima.”U pogledu Poglavlja 28, on je istakao da se saradnja civilnog sektora sa resornim ministarvima u proteklom periodu znatno poboljšala i da postoji velika zainteresovanost predstavnika ministarstava za uključivanje u diskusiju radne grupe, ukazujući na dodatni prostor za saradnju, pre svega u smislu analiza i razmene znanja. Protić je dodao da je „potrebno jačati kapacitete udruženja za zaštitu potrošača i poboljšati tehnički pristup javnim registrima potrošačkih komentara (uključujući i sektor zdravstva)”.

Nataša Dragojlović, koordinatorka NKEU, istakla da je da za protekle dve godine rada ova platforma prepoznata kao važan saradnik institucija u pregovorima. Radne grupe NKEU su do sada održale 93 radna sastanka, dok je u radu NKEU učestvovalo je više od 1.200 učesnika, a članstvo poraslo na više od 700 organizacija. Ona je dodala da NKEU u treći ciklus svog rada ulazi s namerom da još proširi svoju delatnost, kao i da će pojačati aktivnosti komunikacije budući da postoji potreba da se koristi od približavanja EU dodatno pojasne građanima.