Doprinos CEP-a Knjizi preporuka NKEU

Predstavnici CEP-a uključeni u rad Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji – Nebojša Lazarević, Ranka Miljenović i Ksenija Simović – deo su autora koji su doprineli izradi Knjige preporuka NKEU. Cilj ove publikacije je da nakon prve godine rada Konventa predstavi stavove civilnog društva o vladinim merama i koracima u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

CEP je kao koordinator dve radne grupe Konventa imao priliku da predstavi situaciju u dva pregovaračka poglavlja: Poglavlje 1 – Slobodno kretanje robe, i Poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja. Nakon toga, CEP je pružio preporuke nastale na osnovu diskusije u obe radne grupe koje koordinira, i u saradnji s predstavnicima civilnog društva uključenih u njihov rad.

Knjiga preporuka je rezultat razmatranja pitanja koja su do sada pokrivena pregovorima o pristupanju Srbije EU. Ona daje prikaz politike u svakom od pregovaračkih poglavlja, pregled situacije u Srbiji nakon skrininga, a zatim preporuke i priloge civilnog društva.

Knjigu možete pristupiti putem linka.