Direktor CEP-a na inicijalnom sastanku Savetodavne istraživačke grupe (RAG)

Direktor Centra za evropske politike, Nebojša Lazarević, učestvovao je na prvom sastanku regionalne Savetodavne istraživačke grupe (RAG – Research Advisory Group) o Balkanu, koji je održan 10. i 11. oktobra 2013. godine u Gracu.

RAG je zajednički projekat Evropskog fonda za Balkan (EFB) i Centra za studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu (CSEES), koji ima za cilj da mapira glavne probleme i izazove u zemljama Zapadnog Balkana i ponudi preporuke i rešenja za napredak ovih država u procesu evropske integracije.  Pozadina ideje o RAG-u je da se pruži pomoć EFB-u u davanju podrške procesu evropskih integracija ovih država i daju konkretne preporuke svim zainteresovanim stranama.

Tokom prvog dvodnevnog sastanka naglasak je stavljen na tri tematske celine kao prevashodne za diskusiju – evropske integracije, međuetnički odnosi i socio-ekonomska modernizacija, za koje se smatra da prožimaju čitav region.  Međutim, glavni razlog za organizovanje prvog sastanka RAG-a bio je da se utemelje osnovi za budući rad projektne grupe u nastupajućim mesecima.

Gospodin Lazarević je u svojim izlaganjima istakao potrebu za sistematičnim pristupom, utemeljenom na činjenicama, kada je u pitanju kreiranje javnih politika i transpozicija zakonodavstva EU u zemljama regiona.

Posebno je istakao probleme koje izaziva ad-hoc pristup ovim izuzetno važnim procesima i predložio da se više pažnje usmeri na ova pitanja kako od strane domaćih tako i spoljnih aktera.

RAG grupa se sastoji od predstavnika istraživačkih centara, think tank organizacija i univerziteta iz svih država  Zapadnog Balkana. Više detalja o radu RAG grupe i njenim budućim planovima možete pronaći na zvaničnoj stranici Centra za studije Jugoistočne Evrope u Gracu.