Članovi CEP tima na završnom Think and Link seminaru

Članovi CEP tima na završnom „Think and Link“ seminaru „Poboljšanje uticaja istraživanja na izradu politika”

Seminar je održan u novembru 2012. godine u Beogradu i ujedno je označio kraj ciklusa „Think and Link“ regionalnog programa praktičnih politika za godinu 2011/2012. CEP je učestvovao u ovogodišnjem programu sa predloženim istraživačkim projektom „Zaštita potrošača u Srbiji – ka evropskom nivou zaštite“.

Paneli i radionice seminara bili su fokusirani na unapređenja uticaja istraživanja na izradu javnih politika, izradu kvalitetnih policy materijala kao i unapređenja njihove uverljivosti. Razvoj planova za ostvarivanje uticaja na politike kao i s tim povezana relevantna metodologija, takođe su se našli na agenda seminara.

Članovi CEP tima predstavili su nacrt studije o potrošačkoj politici u Srbiji i istakli glavne pouke i dosadašnji uticaj ostvaren tokom istraživačke faze i javnog zagovaranja. Programska menadžerka CEP-a, Milena Lazarević, naglasila je značaj umrežavanja i saradnje regionalnih think tank organizacija i istraživačkih instituta u ispunjenju zajedničkog cilja ostvarivanja uticaja na javne politike. Finalnu verziju studije, koja sadrži nalaze istraživanja, opcije politike, zaključke i preporuke, CEP će objaviti u januaru 2013. godine.

Photo: www.balkanfund.org