CEP predstavlja svoju studiju u Briselu

U ponedeljak, 31. marta 2014, Centar za evropske politike – CEP će učestvovati u debati u organizovanoj u saradnji sa renomiranom briselskom think tank organizacijom European Policy Centre (EPC), na temu Serbia’s Accession Process: Sound Policymaking for Sound EU membership.

Srbija je u januaru ove godine formalno započela pregovore o pristupanju Evropskoj uniji. Pregovaranje je zahtevan proces koji zahteva angažman celokupnog društva država koje streme članstvu. Kao zemlja u procesu pristupanja, za Srbiju je neophodno ne samo usvoji celokupan acquis communautaire (koji dostiže preko 170 000 strana), već i da pokaže da ga efektivno primenjuje u nacionalnim okvirima. Stoga su napori u pravcu opsežnih i usaglašenih reformi svih nacionalnih institucija i aktera ključni kako bi se osigurao napredak u procesu pregovaranja. S druge strane, sposobnost da Srbija iskoristi proces pristupanja za građenje unutrašnjih kapaciteta za kreiranje politika i unapređenje koordinacije je od posebne važnosti kako bi u budućnosti, kao država članica, igrala konstruktivnu ulogu i koristi od članstva.

Da li Srbija trenutno koristi prilike koje pruža proces pregovora kako bi se trajno transformisala i primenila veštine kreiranja politika u toku pripreme za članstvo? U kojoj meri su reforma javne uprave i dobro upravljanje sadržani u strategiji Srbije za uspešni proces pregovaranja? Koji su dobri primeri i naučene lekcije od ranijih država kandidata?

O ovim i drugim povezanim temama će diskutovati Lazar Krstić, ministar finansija Republike Srbije, Srđan Majstorović, zamenik direktora Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije, Jean-Eric Paquet, direktor za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, Tibor Draskovics, vođa projekta „Reforma koordinacije politika pri centru vlade“ koji finansira EU, i Milena Lazarević, viša programska menadžerka CEP-a. Milena Lazarević će predstaviti CEP-ovu studiju „Kreiranje politike i pregovori o pristupanju: kako do rezultata za Srbiju“, koja je podržana od strane projekta „Podrška EU integraciji Srbije“ koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH – GIZ, u ime Vlade Nemačke. Debatom će moderirati Corina Stratulat, analitičarka EPC.

Debata će se održati u prostorijama EPC u Briselu od 16 do 17:30h. Događaj je otvoren za članove EPC a registracija se može izvršiti ovde.