CEP potpisnik Platforme za praćenje ERP-a i ESRP-a

12. septembar 2017. – Centar za evropske politike potpisnik je Platforme za praćenje sprovođenja primene Programa ekonomskih reformi (ERP) i za praćenje Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP) za period 2018-2020. Na sastanku održanom 12. septembra u Beogradu, Vlada Republike Srbije i organizacije civilnog društva koje su članice Nacionalnog konventa o EU (NKEU), među kojima je i CEP, potpisale su ovaj dokument i time se obavezale da će zajednički raditi na unapređenju prioriteta obuhvaćenih Platformom.

Nakon potpisivanja, Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a rekla je da je to „veoma značajan korak ka uspostavljanju delotvornog dijaloga Vlade Republike Srbije sa civilnim društvom o sprovođenju najznačajnijih reformskih mera za ekonomski i društveni razvoj“.

ERP i ESRP, kao glavni mehanizmi za dijalog o prioritetima u oblastima socijalne politike i zapošlјavanja u procesu evropskih integracija, zajednički su pokrenuli Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije i NKEU. Milena Lazarević je takođe naglasila da uključivanje civilnog društva u praćenje ERP-a i ESRP-a predstavlja, s jedne strane „obavezu organizacija koje su potpisnice Platforme da budu most između države i ostatka civilnog društva i mobilizuju što širi krug organizacija da se uključe u ove procese, a sa druge strane i izuzetnu priliku da se unaprede znanja i kapaciteti u civilnom društvu u ovim reformskim oblastima“.