CEP počeo sprovođenje novog projekta: „Pripremi se za učešće”

6. mart 2019. – Danas je u Beogradu održan pripremni sastanak za početak implementacije projekta Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz određene radne grupe Nacionalnog konventa o EU. Koordinator projekta je Centar za evropske politike – CEP, a projekat će se sprovoditi zajedno sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj – NALED i Centrom za savremenu politiku – CSP (preko portala European Western Balkans kao parterima na projektu.

Opšti cilj projekta je da se omogući različitim segmentima civilnog društva da aktivno učestvuju u procesu pregovora o pristupanju EU, kako bi se ovaj proces u potpunosti otvorio za građane. Pored povećanja učešća organizacija civilnog društva (OCD) u procesu pregovora sa EU, cilj projekta je i jačanje kapaciteta OCD za zaštitu interesa građana u njihovim projektima i inicijativama. U skladu sa tim, projektne aktivnosti će imati za cilj da omoguće efikasno uključivanje civilnog društva u pregovore o pristupanju EU u odabranim ekonomskim poglavljima kroz rad radnih grupa Nacionalnog konventa o EU ​​(NKEU). Sa povećanjem znanja i veština u ovoj oblasti, civilno društvo u Srbiji će biti u stanju da kontinuirano štiti i zastupa interese građana u odnosu sa donosiocima odluka.

Na sastanku je predstavljen plan i vremenski okvir sprovođenja projekta, nacrt Komunikacionog plana i razgovarano je o ostalim organizacionim pitanjima u vezi sa projektom. Sastanku su prisustvovali i saradnici na projektu, među kojima su i Komisija za zaštitu konkurencije (KZK), Privredna komora Srbije (PKS), Ministarstvo privrede i Ministarstvo turizma, trgovine i telekomunikacija (MTT).

Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u okviru Programa podrške civilnom društvu i medija koji ima za cilj jačanje participativnih demokratija i procesa integracije u EU kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka.