CEP na radionici u Banji Koviljači

U ponedeljak i utorak 11. i 12. maja, tim Centra za evropske politike boravio je u Banji Koviljači povodom interne radionice organizacionog razvoja. Pored naših članova, radionica je okupila i spoljne saradnike koji su svojom stručnošću doprineli kvalitetu CEP-ovog dosadašnjeg rada i aktivnosti. Događaj je bio odlična prilika za razmenu mišljenja između osnivača i zaposlenih, za usaglašavanje pogleda o budućem razvoju organizacije, a pogotovo je bio koristan za mlađe članove tima koji su nam se nedavno pridružili.

Prvog dana smo se bavili proteklim radom, prepoznajući sva postignuća i dosadašnje izazove, dok smo u nastavku imali priliku da diskusiju fokusiramo na trenutno stanje i korake ka unapređenju rada. Drugi dan bio je posvećen budućem razvoju, pre svega reviziji misije i vizije CEP-a u skladu s prioritetima za naredni period. Deo radionice protekao je u redefinisanju i klasifikaciji CEP-ovih publikacija, koje čine osnovu našeg istraživačkog rada.

Dugujemo veliku zahvalnost Igoru Steviću, moderatoru radionice, koji nas je usmeravao i pomogao da dubinski analiziramo vodeće principe našeg delovanja. Radionica u Banji Koviljači samo je početak aktivnosti vezanih za organi

zacioni razvoj, koje nameravamo da sprovedemo u narednim mesecima zarad poboljšanja našeg sveukupnog rada i sprovođenja javnih politika u Srbiji.