Završen ciklus radionica o unapređenju poslovnog okruženja u Srbiji

Radionicom u Novom Sadu, održanom 09. februara 2023. godine u prostorijama Regionalne privredne komore Južnobačkog upravnog okruga, Centar za evropske politike je završio seriju pet radionica organizovanih povodom procesa unapređenja poslovnog okruženja u Srbiji.

Tim CEP-a bio je angažovan u okviru projekta “EU za bolje poslovno okruženje – EU4BE” koji sprovodi Svetska banka da sa privrednicima proveri rezultate i preporuke “Drugog periodičnog izveštaja o poslovnom okruženju u Srbiji”, kao i da identifikuje dodatne prilike za unapređenje poslovanja, naročito malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.

U formi „Svetskog kafea“ na radionicama se diskutovalo sa 86 privrednika, predstavnika udruženja privrednika, lokalnih samouprava, regionalnih razvojnih agencija, kao i organizacija za podršku privredi, a naročito MSPP (naučno-tehnološki parkovi, klasteri itd) o regulatornim preprekama poslovanju, predlozima za njihovo ukljanjanje, kao i preporukama za dalje unapređenje poslovnog okruženja, kako na nacionalnom tako i na nivou lokalnih samouprava. Radionice su održane u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i regionalnim privrednim komorama u periodu decembar 2022 – februar 2023. godine u Nišu, Kraljevu, Čačku, Valjevu i Novom Sadu..

Na radionicama je obrađeno tri grupe tema, a svi učesnici su imali priliku da daju doprinos svakoj od ovih oblasti:

  • E-uprava i reforma administrativnih procedura, kao i troškovi koji za privredu nastaju izvršavanjem tih procedura;
  • Započinjanje poslovanja, kao i zatvaranje i gašenje biznisa;
  • Svakodnevno poslovanje u specifičnim oblastima i sektorima.

Predlozi i komentari učesnika, na osnovu njihovog svakednevnog iskustva sa regulatornim preprekama, poslužili su za verifikaciju izveštaja, a identifikovani su i dodatni doprinosi i novi predlozi za uklanjanje ovih prepreka.

Projekat finansijski podržava Evropska unija, a realizuje Svetska banka, dok su glavni partneri na projektu Ministarstvo privrede, Republički sekretarijat za javne politike i Ministarstvo za evropske integracije.