Sednica RG28 NKEU: primena novog Zakona & kolektivna tužba u fokusu

1. jun 2022. – Sednica Radne grupe Nacionalnog konventa o EU koja prati pregovore o pristupanju Srbije EU u pregovaračkom poglavlju 28 (Zaštita potrošača i zaštita zdravlja) održana je u danas u Kući ljudskih prava i demokratije. Radom ove grupe u okviru Konventa rukovodi CEP.

Osnovna tema sastanka je bila diskusija povodom prvih iskustava u primeni novog Zakona o zaštiti potrošača, kao i povodom inicijative za uvođenje kolektivne tužbe u naš pravni poredak, u oblasti zaštite potrošača. Predstavnici Ministarstva finansija i potrošačkih organizacija su sa Dušanom Protićem, programskim menadžerom CEP-a za unutrašnje tržište i konkurentnost i Goranom Papovićem, predsednikom Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS) razgovarali o novinama koje su predviđene novim Zakonom, efikasnosti medijacije kao načina rešavanja potrošačkih sporova i potencijalima koje može imati arbitraža. Katarina Grga, istraživačica CEP-a, predstavila je studiju Izveštaj o potrebi rešavanja problema masovnih parnica i mogućnostima uvođenja kolektivne tužbe u pravni poredak Republike Srbije koju je CEP izradio u okviru projekta Otvorena vrata pravosuđa, a koji razmatra mogućnost kolektivne tužbe (uključujući i slučajeve potrošačkih sporova) kao rešenja problema masovnih parnica sa kojim se sudovi u Srbiji, naročito u Beogradu, suočavaju prethodnih godina.