Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Potražnja za otvorenim podacima u Srbiji

Potražnja za otvorenim podacima u Srbiji

Uloga tink tenkova i istraživački orijentisanih organizacija civilnog društva

Ova publikacija razmatra potražnju za otvorenim podacima koju stvaraju organizacije civilnog društva (OCD), u okruženju u kome je ponuda otvorenih podataka ograničena.

Ko stvara potražnju za otvorenim podacima u Srbiji?

S jedne strane, nalazi ovog istraživanja pokazuju da je interesovanje civilnog društva za temu otvorenih podataka ograničeno na određenu nišu organizacija. S druge strane, potencijal otvorenih podataka za think tankove i druge OCD koje se bave istraživačkim radom ne može se zanemariti, i to ne samo u pogledu boljeg praćenja učinka državnih institucija, već i u diverzifikaciji metoda istraživanja, unapređenju činjenično-uteme­lj­enih zagovaračkih aktivnosti, kao i u dugoročnoj transformaciji okruženja za istraživanje u Srbiji, koje je trenutno narušeno ograničenom količinom dostupnih podataka. Takođe, ovo istra­živanje ukazuje na mogućnosti koje otvara među-sektorska saradnja između civilnog društva i medijskih i akademskih pred­stavnika, kao i predstavnika privatnog sektora i tehnološke zajednice, u cilju povećanja potražnje za otvorenim podacima i una­pređenju trenutnih napora i poduhvata za otvaranje podataka.

Ipak, potencijal za otvorene podatke i učešće civilnog društva zavisi i od daljeg angažovanja donatorske zajednice, koja mora da prepozna vrednost otvaranja podataka u Srbiji, ali i ulaže u analitičke i tehničke kapacitete OCD, koje bi trebalo da nauče kako da adekvatno koriste otvorene podatke.

Ostale publikacije