• Stefan Radojčić

    Projektni asistent

    Stefan se pridužio CEP timu u januaru 2022. kao projektni asistent. Osnovne akademske studije završio je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, gde je diplomirao na smeru politikologija. Trenutno pohađa master program demokratija i demokratizacija na istom fakultetu. Tokom studija pohađao je brojne radionice, seminare i obuke a učestvovao je i u sprovođenju dva istraživanja javnog mnjenja. Alumnista je CRTE, Libeka i IFDT. Koautor je istraživanja o pružanju javnih usluga tokom pandemije. Polja interesovanja su mu politička teorija, kvalitativna i kvantitativna istraživanja demokratije, makroekonomija i pop kultura 2000-ih. Govori engleski i trenutno uči nemački jezik.