• ENGENG
  • Industrijska politika Srbije – U kom pravcu treba da idemo?

    Globalna ekonomska kriza je ukazala na zablude o savršenom tržištu i na brojne propuste vladajuće neoliberalne paradigme bazirane na deregulaciji, liberalizaciji i privatizaciji.

    U skladu sa tim principima, nastupio je trend deindustrijalizacije, a sektor usluga je postao predimenzioniran u mnogim zemljama. Usled ubrzane liberalizacije, mnoge industrijske grane su bile nespremne za inostranu konkurenciju, a mnoge zemlje su postale zavisne od priliva stranih direktnih investicija. Direktni efekat globalne ekonomske krize bilo je dramatično redukovanje stranih direktnih investicija, što je ukazalo na ranjivost mnogih privreda i potrebu za definisanjem dozirane intervencije države kroz industrijsku politiku.

    Nazad na vrh