Projekat WeBER predstavljen na godišnjem sastanku PAR-NET mreže

Milena Lazarević, programska direktorka CEP-a, učestvovala je na godišnjem sastanku PAR-NET mreže, u okviru Generalnog direktorata Evropske komisije za politiku susedstva i pregovore o proširenju. Događaj je održan 21. juna u Danilovgradu, u prostorijama Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA). Milena je u ime mreže istraživačkih centara u Jugoistočnoj Evropi (Think for Europe Network – TEN) predstavila projekat WeBER, koji će se do kraja 2018. godine sprovoditi u šest zemalja Zapadnog Balkana: Srbiji, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Makedoniji.

Opšti cilj projekta je povećanje relevantnosti, učešća i kapaciteta organizacija civilnog društva i medija na Zapadnom Balkanu za zagovaranje i uticanje na razvoj i implementaciju reforme javne uprave. Projekat finansijski podržavaju Evropska unija i Kraljevina Holandija.

PAR-NET je mreža stručnjaka i službenika Evropske komisije (DG NEAR, kao i Delegacije EU u zemljama Zapadnog Balkana) koji se bave reformom javne uprave u kontekstu pristupanja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji, kao i stručnjaka SIGMA inicijative i Regionalne škole za javnu administraciju.