Programska direktorka CEP-a učestvovala na konferenciji Svetske banke u Ankari

Ankara, 11 – 12. jun, 2019. – Konferencija Svetske banke „Izgradnja efektivnih, odgovornih i inkluzivnih institucija“ održana je u Ankari, Turska, 11. i 12. juna, 2019. godine. Programska direktorka Centra za evropske politike (CEP) i projektna menadžerka WeBER projekta, Milena Lazarević, je bila jedna od panelistkinja na panelu „Pokretači i faktori efektivnih javnih politika”, koji je održan u okviru konferencije. Na panelu je govorila o tome kako WeBER radi na razvoju civilnog društva kao ključnom pokretaču reforme javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana na putu ka integraciji u EU. Nakon njenog izlaganja, usledila je diskusija sa publikom, koja je bila veoma zainteresovana za WeBER projekat i njegove nalaze.

Ova konferencija okupila je vladine zvaničnike, međunarodne razvojne partnere, akademike, predstavnike privatnog sektora i organizacije civilnog društva kako bi razmotrili reforme za poboljšanje upravljanja u Evropi i Centralnoj Aziji i podstakli ih u budućnosti. Konferenciju su podržali Fond za dobro upravljanje Ujedinjenog Kraljevstva, Evropska komisija i SIGMA (OECD), između ostalog.

Fokus WeBER monitoringa se snažno oslanja na aspekte javne uprave orijentisane ka građanima, naročito na pitanja transparentnosti, pružanja informacija javnosti, učešca građana, odgovornosti, jednakih mogucnosti i integriteta. Posetite http://www.par-monitor.org/pages/par-monitor-2017-2018 za detaljne rezultate i preporuke za zemlje Zapadnog Balkana, zasnovane na sveobuhvatnom jednogodišnjem istraživačkom radu na praćenju RJU. Evropski principi javne uprave predstavljaju temelj PAR Monitora, jer se time omogućava regionalna uporedivost, međusobno učenje i stvaranje pozitivnog pritiska između zemalja u procesu pristupanja. Ovo takođe omogućava WeBER projektu da usmerava administrativne reforme prema standardima i zahtevima EU.