Principi javne uprave – Seminar za organizacije civilnog društva

Dvodnevni seminar, koji je okupio preko 30 organizacija civilnog društva, održan je u Beogradu 14. i 15. decembra. Cilj seminara je bio da s Principi javne uprave koje je razvila SIGMA/OECD predstave široj grupi lokalnih organizacija civilog društva iz cele Srbije. Učesnici su imali prilike da od eksperata SIGMA programa saznaju o Principima javne uprave, učestvuju u radionicama i premijerno pogledaju multimedijalne prezentacije koje se bave osnovnim oblastima reforme javne uprave koje je definisala SIGMA. Događaj je organizovao CEP u saradnji sa SIGMA u okviru projekta WeBER.

Seminar je otvoren uvodnim napomenama Milene Lazarević, programske direktorke CEP-a, i Klasa Klasa, predstavnika SIGMA-e. Brajan Fin, stručnjak SIGMA, održao je uvodni govor o Principima javne uprave.

Prva sesija se odnosila na oblast Strateškog okvira za reformu javne uprave. Gospodin Klaas je istakao značaj praćenja napretka reforme javne uprave. Nakon njegovog izlaganja, premijerno je puštena multimedijana prezentacija na tu temu. Sledeći deo seminara fokusirao se na drugo područije reforme javne uprave – Izradu i koordinaciju politika, koje je pratila druga multimedijalna prezentacija. Gospodin Primož Vehar, SIGMA ekspert, zaključio je prvi dan seminara govoreći o naredne tri oblasti reforme javne uprave: Javna služba i upravljanje ljudskim resursima, Odgovornost i Pružanje usluga.

Nakon svake sesije organizovane su interaktivne radionice koje je vodila Milena Lazarević, dajući priliku predstavnicima civilnog društva da aktivno učestvuju.

Drugi dan seminara je počeo sesijom o upravljanju javnim finansijama, kao šestoj oblasti reforme javne uprave. Ovu temu su predstavili eksperati Brajan Fin i Erika Bozai, a zatim se usledila je još jedna inetraktivna radionica koju je vodio viši istraživač iz CEP-a Miloš Đinđić.

Popodnevne sesije drugog dana bile su posvećene projektu WeBER. Sesije su vodili Milena Lazarević, Miloš Đinđić i Leopold Rollinger, menadžer ovog projekta. U fokusu prvog dela bile su Nacionalne radne grupe za reformu javne uprave, koje će se uspostaviti u okviru WeBER projekta. Druga sesija je bila posvećena metodologiji za praćenje reforme javne uprave koja se zasniva na SIGMA principima.