Partnerstvom civilnog društva do dobre javne uprave

Centar za evropske politike i Evropski pokret u Srbiji (EPuS) započeli su rad na projektu „Partnerstvom do dobre JAvne uprave“, čiji je cilj da doprinese kreiranju i sprovođenju politike u oblasti reforme javne uprave na način koji podrazumeva veću usmerenost na građane. Projekat je usmeren na poboljšanje transparentnosti u osmišljavanju i pružanju najtraženije vrste javnih usluga u oblastima zdravstva, obrazovanja i unutrašnjih poslova, kao što su zdravstvena nega, upisi u vrtiće i škole i izdavanje ličnih dokumenata. Ideja je da se unapredi responsivnost i odgovornost Vlade Srbije za kvalitet usluga koje pruža građanima.

Prvi sastanak sa predstavnicima lokalnih partnera iz 11 gradova i opština u Srbiji održan je u ponedeljak, 5. septembra 2016. godine, u prostorijama Evropskog pokreta u Srbiji. Sastanak je bio posvećen upoznavanju partnera sa celokupnom inicijativom, kratkoročnim i dugoročnim planovima i aktivnostima, očekivanim rezultatima i njihovom ulogom u okviru projekta. 

Maja Bobić, generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, na početku sastanka je istakla da je reforma javne uprave veoma važno pitanje ne samo u kontekstu evropskih integracija, nego i kvaliteta života građana Srbije. Ona je istakla da EPuS, pored ruralnog razvoja i zaštite životne sredine, već duže vreme pokušava da nametne i temu reforme javne uprave kao jednu od najznačajnijih u procesu evropske integracije i da je ova ideja konačno oblikovana u projekat koji će se sprovoditi uz podršku ozbiljnog donatora i u saradnji sa kvalitetnim partnerima koji mogu da ga sprovedu u delo. Iskazala je posebno zadovoljstvo što će se ovaj projekat realizovati širom Srbije jer je ključno da se ovakve akcije sprovode na lokalnom nivou uz što veće uključivanja građana i građanki.

U ime Centra za evropske politike, partnerima se obratila programska direktorka, Milena Lazarević, koja je takođe istakla veliko zadovoljstvo povodom početka projekta i naglasila važnost uključivanja organizacija civilnog društva i proaktivniju ulogu građana, koji su direktni korisnici samih usluga. Ona se detaljnije osvrnula kako na opšti, tako i na specifične ciljeve samog projekta i predstavila naredne korake koje se odnose na partnere. Naglasila je da je u osnovi ideje inicijative kreiranje kanala za dvosmernu komunikaciju između građana i državne uprave i da će zbog toga kroz projekat intezivno raditi na sakupljanju činjenica i dokaza koji se odnose kako na način kreiranja politike u odabranim oblastima, tako i na zadovoljstva građana targetiranim uslugama javnog sektora. Objasnila je da će u fokusu projekta biti tri grupe javnih usluga koje su odabrane zbog činjenice da su najrasprostranjenije i da se svaki pojedinac susrtene sa njima barem jedanput tokom života, a to su usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (zdravstvo), izdavanje ličnih dokumenata (unutrašnji poslovi) kao i upis dece u predškolske ustanove i osnovne škole (obrazovanje).

Menadžerka projekta u EPuS-u, Jelena Ribać, se detaljnije osvrnula na konkretne aktivnosti lokalnih partnera u okviru svakog radnog paketa, posebno u okviru nacionalne kampanje „JA u centru pažnje“ koja će obuhvatiti veliki broj različitih akcija i manifestacija širom zemlje. 

Projekat “Partnerstvom do dobre JAvne uprave” sprovodiće se do sredine 2018. godine. Realizuje se u saradnji sa 12 lokalnih organizacija u Srbiji: Pro-PozitivProtecta – NišTimočki omladinski centar i 9 članica Mreže Evropskog pokreta u Srbiji u Subotici, Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Lazarevcu, Valjevu, Kraljevu, Kruševcu, Novom Pazaru i Leskovcu. Više o projektu pročitajte ovde.