Osmi sastanak WeBER2.0 Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji

12. april 2022. – Danas je u Beogradu održan osmi po redu sastanak WeBER2.0 Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji. Sastanak je održan u okviru projekta Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za reformisanu javnu upravu (WeBER2.0), regionalne inicijative posvećene osnaživanju uloge civilnog društva i građana u razvoju politika i implementaciji reformi javne uprave u zemljama Zapadnog Balkana. Sastanak NRG održan je zahvaljujući sredstvima Ambasade Kraljevine Norveške i Balkanskog fonda za demokratiju Nemačkog Maršalovog fonda.

Sastanak je otvorila Milena Lazarevićteam leader projekta i programska direktorka Centra za evropske politike. Ona je istakla potrebu za većim angažmanom civilnog društva na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou za praćenje RJU. Naznačila je takođe da se u okviru WeBER2.0 sprovodi i 31 projekat na lokalnom nivou koji se bave važnim pitanjima RJU na lokalu.

Prvi deo sastanka posvećen je predstavljanju nalaza po gorućim pitanjima –  red flag issues –  koja su identifikovana u okviru drugog ciklusa Nacionalnog PAR Monitora u Srbiji za 2019/2020. Miloš Đinđić, programski menadžer i viši istraživač Centra za evropske politike predstavio je siže politike Uticaj politike na državnu upravu u Srbiji: da li je i kome to još uvek važno. On je istakao da nalazi ukazuju na politizaciju službeničkog sistema u Srbiji, te da su lica u statusu vršioca dužnosti u javnoj upravi gotovo pravilo. Da bi se ostvarili ambiciozni reformski ciljevi neophodna je profesionalna javna uprava tj. profesionalci na pozicijama državnih službenika na položaju koji su na ove pozicije izabrani u transparentnom konkursnom postupku.

Mlađa istraživačica u Centru za evropske politike, Milica Škorić, predstavila je siže politike Javne konsultacije i kreiranje javnih politika u Srbiji: Forma ispred suštine. Ona je ukazala na praksu sprovođenja javnih konsultacija radi ispunjavanja zakonske forme, ali bez suštinske rasprave i bez suštinskog uticaja na kreiranje javnih politika u Srbiji. Takođe, naglasila je kako rane konsultacije nisu zaživele kao praksa u Srbiji, dok su izveštaji o sprovedenim javnim konsultacijama naujednačeni i nestandardizovani.

Drugi deo sastanka je bio je posvećen pripremnim aktivnostima za učešće WeBER2.0 Nacionalne radne grupe za praćenje RJU u Srbiji u konsultacijama o Nacrtu izveštaja o sprovođenju strategije RJU. Tom prilikom je u saradnji sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave dogovorena konsultacija i učešće WeBER2.0 Nacionalne radne grupe kao zainteresovane strane u radu Međuministarske radne grupe koja se bavi ovim pitanjem.