Osmi mart – Žene definišu #Uspeh

Napisale Ksenija Simović i Amanda Orza

Ne može postojati istinska demokratija, ukoliko se ne čuju glasovi žena. Ne može postojati istinska demokratija, ukoliko žene ne dobiju mogućnost da preuzmu odgovornost za sopstvene živote. Ne može postojati istinska demokratija, ukoliko svi građani i građanke nisu u mogućnosti da u potpunosti učestvuju u životima svoje države.“ – Hilari Rodam Klinton

Članice našeg tima, Ksenija Simović i Amanda Orza, podržavajući značaj ženskih pitanja i rada na poboljšanju ekonomske situacije žena na održiv način, proslavile su 8. mart na konferenciji programa „Investiraj za budućnost“ #IFTF „Definisanje uspeha po njenim uslovima“ u Zagrebu.

Naš tim je izabran da uzme učešće na ovom prestižnom programu, gde su zajedno sa 10 drugih žena-preduzetnica  predstavljale delegaciju iz Srbije. Predstavljajući civilni sektor u Srbiji, naše članice osmislile su upitnik i vodile diskusiju na okruglom stolu kako bi podigle svest među prisutnim poslovnim ženama o činjenici da privatni sektor ne funkcioniše u vakuumu i da stoga mora da radi na povezanosti sa javnim i civilnim sektorom. Štaviše, one su naglasile koliko je važno da žene kao marginalizovana grupa budu svesne političkih zbivanja, u kojima svi moraju da učestvuju kako bi se njihovi argumenti i pozicije čuli i  inkorporisali u politike. Upitnik je pokazao da većina učesnica ne smatra da je važno da se uključe u funkcionisanje javnog sektora, te se ta tema detaljnije obradila tokom diskusije „Ženski glas u javnim politikama.“ Diskusija je imala za cilj da demistifikuje proces donošenja politika i objasniti načine na koje žene u formalnim ili neformalnim organizacijama mogu da utiču na donošenje politika i procese u njihovim zemljama (prezentaciju možete preuzeti ovde).

Ove godine konferencija je okupila žene iz regiona, ali je takođe i proširila svoj domet tako što je privukla predstavnice iz Turske, istočnoevropskih zemalja poput Rusije, Gruzije, Ukrajine i Moldavije, države članice EU Mađarsku, Rumuniju i Poljsku, kao i Švajcarsku, pa i Kanadu i SAD. Organizatorke su izabrale učesnice koje doprinose jačanju rodne ravnopravnosti kroz sopstvenu ekonomsku aktivnost ili kroz rad na osnaživanju pozicije žena u svojim zajednicama i državama u cilju izgradnje jake platforme za aktivnosti učenja, umrežavanja i mentorstva.

Konferencija je takođe bila prilika da se proslavi Međunarodni dan žena i tom prilikom istakne veliki broj uspešnih priča kroz izložbu fotografija koje je predstavila njihova dostignuća. Izložbu je otvorio gospodin Kenet Merten, NJ.E. Ambasador SAD u Hrvatskoj i gospodin Dražen Pros, zamenik ministra u Ministarstvu poduzetništva i obrta u Hrvatskoj. Gospodin Pros je nadasve istakao značaj adekvatne podrške ženskom preduzetništvu, podsećajući da osnaživanje žena nije samo društveni problem, nego takođe i ekonomski.

U tom smislu, važno je napomenuti da je 8. mart mnogo više od praznika. To je uspomena na dugotrajnu žensku borbu za sticanje političkih, ekonomskih i socijalnih prava. Shodno tome, taj dan  simbolizuje proces osnaživanja žena. Cilj rada na unapređenju rodne ravnopravnosti je ulaganje u održivu budućnost, pošto je učešće žena u demokratskim sistemima kamen temeljac demokratskog i ekonomskog razvoja.

Originalni koncept „Investiraj za budućnost“ razvijen je 2010. godine na inicijativu Stejt departmenta SAD, ili preciznije Hilari Klinton koji je u to vreme bila državna sekretarka. Zajedno sa Melani Verver, prvom SAD Ambasadorkom za globalna ženska pitanja i Hilari Klinton je imala za cilj da okupi žene iz svih sektora u cilju izgradnje partnerstva i rada na razvoju i unapređenju uloge žena.

U našem regionu, Tina Li Odinski – Zec, direktorka Centra za inovacije i poduzetništvo na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta, jeste osoba koja je prepoznala značaj ove inicijative i koja se posvetila podizanju vidljivosti IFTF aktivnosti i ciljeva, i radu na  razvoju strateške perspektive kako bi se na održiv način pristupilo pružanju podrške ženama-preduzetnicama.