Konsultacije javne uprave i civilnog društva o predlozima strukturnih reformi za novi ciklus ERP 2024-26

23. Oktobar 2023. – U organizaciji Centra za evropske politike (CEP) u Envoy hotelu, održan je događaj fokusiran na diskusiju o ERP dokumentu, koji je realizovan u okviru Operativnog granta za sprovođenje strateškog plana Centra za evropske politike (CEP) za dobru vladavinu, uz finansijsku podršku Evropske unije. Cilj događaja je produbljivanje saradnje civilnog društva i javne uprave kroz pravovremeno uključivanje Međusektorske radne grupe (MRG) Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji (NKEU) za ERP u proces definisanja strukturnih reformi koje bi svoje mesto našle u finalnoj verziji dokumenta.


Događaju su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija, Delegacije EU u Srbiji kao i predstavnici NKEU. Program ekonomskih reformi (ERP) je najvažniji strateški dokument u ekonomskom dijalogu Evropske unije (EU) i kandidata (i potencijalnih kandidata) za članstvo u EU. To je ujedno, zajedno sa Fiskalnom strategijom, krovni ekonomski dokument Republike Srbije, jer za cilj ima celokupno unapređenje upravljanja ekonomskim politikama i ekonomskim razvojem. Svrha ovog dokumenta je priprema države za učešće u procesu ekonomskog i fiskalnog nadzora koje se sprovodi u svim državama članicama EU (Evropski semestar).

Počevši od 2015. godine, ERP se priprema na godišnjem nivou, sa projekcijama razvoja i strukturnim reformama koje će se sprovoditi u naredne tri godine. Pripremom ERP u Republici Srbiji koordinira Ministarstvo finansija (MF), zajedno sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (RSJP), a u procesu učestvuje više od 100 predstavnika državne i javne uprave, okupljenih u okviru radne grupe Vlade Republike Srbije.

Evropska komisija je 2023. godine odlučila da značajno promeni pristup u izradi ERP. Smernice Evropske komisije za ciklus 2024 – 2026. godine predviđaju definisanje samo šest strukturnih reformi i to po dve za svaku od identifikovane tri oblasti: Konkurentnost, Održivost i otpornost, Ljudski kapital i socijalne politike.


O šest predloženih strukturnih reformi, koje su na skupu detaljno prezentirali predstavnici nadležnih institucija, komentare i sugestije su dali predstavnici MRG za ERP, nakon čega je vođena konstruktivna i intenzivna diskusija. Na skupu je još jednom potvrđeno da je saradnja institucija Vlade Republike Srbije koje kreiraju ERP dokument i civilnog društva kroz NKEU primer dobre prakse koji bi trebalo širiti i u regionu Zapadnog Balkana. Prisustvo velikog broja predstavnika iz javne uprave i civilnog sektora ukazuje na nespornu zainteresovanost za aktivno učešće u oblikovanju ove javne politike, kao i njen značaj za ekonomske reforme. Ovaj dijalog ostvaruje se pod okriljem NKEU i njegove MRG za ERP koja od prvih godina pripreme ovog dokumenta redovno dostavlja svoje predloge Vladinoj Radnoj grupi i Ministarstvu finansija, i zagovara učešće civilnog društva u procesu pripreme ERP u najranijim fazama ciklusa i pre formulisanja prvih prioritetnih reformi.

Obostrano je potvrđena potreba još intenzivnije saradnje i daljeg jačanja odnosa međusobnog poverenja civilnog sektora i državne uprave, kao i negovanja otvorenog dijaloga, bez obzira na izvesne razlike. Naglašena je neophodnost značajnijeg prostora za uticaj civilnog društva na formulisanje strukturnih reformi u finalni ERP dokument i istaknuta je njihova uloga u praćenju procesa implementacije ERP. Pored toga, angažovanje civilnog društva doprineće većoj vidljivosti i transparentnosti procesa, kao i informisanju šire javnosti o značaju Programa ekonomskih reformi za dalje povećanje konkurentnosti nacionalne ekonomije, veći privredni rast i razvoj, kao i kreiranje novih radnih mesta i uslova za bolji život građana.
Na kraju sastanka su predstavnici Ministarstva finansija upoznali prisutne sa daljim koracima i aktivnostima koje u kratkom roku treba sprovesti, s obzirom na plan da ERP dokument bude usvojen na Vladi u decembru 2023 godine.