Diskusija o transparentnosti i inkluzivnosti kreiranja politika i propisa i sastanak WeBER 3.0 Nacionalne radne grupe

Beograd, 27. oktobar 2023. – Danas je u organizaciji Centra za evropske politike održana panel diskusija Transparentnost i inkluzivnost kreiranja politika i propisa – portal eKonsultacije: novi instrument, neiskorišćene prilike, kao i sastanak WeBER 3.0 Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji.

Događaj je otvorila programska direktorka CEP-a, Milena Mihajlović, a mlađa istraživačica u CEP-u, Milica Divljak, predstavila nalaze i preporuke istraživanja o korišćenju portala eKonsultacije, nakon čega je panel diskutovao na temu transparentnosti i inkluzivnosti kreiranja propisa i dokumenata javnih politika u širem smislu. U panelu su učestvovali Žarko Stepanović, v.d. pomoćnika ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, Ninoslav Kekić, pomoćnik direktora, Republički sekretarijat za javne politike, Nemanja Nenadić, programski direktor, Transparentnost Srbija, Marija Ušumović Davčik, načelnica Gradske uprave Subotice i Vladimir Mihajlović, istraživač u CEP-u. Panel je moderirala novinarka Suzana Trninić.Stepanović je rekao da je portal eKonsultacije potekao kao inicijativa Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, da bude „centralno mesto gde zainteresovane strane mogu da prate i učestvuju u konsultativnim procesima“. Stepanović je rekao da stari sistem i dalje funkcioniše, da je transparentnost je obezbeđena na pojedinačnim internet stranicama organa, ali Portal treba da bude nadgranja i prilika da se u realnom vremenu vide komentari drugih.

„Ovo nesumnjivo doprinosi transparetnosti i olakšava građanima praćenje jer se sve nalazi na jednom mestu. Ovo nije samo formalna stvar, približava građanima mogućnost da učestvuju. Nema dobrog donošenja odluka ako u njima ne učestvuju građani“, rekao je on.

„Konsultativni proces je takav da treba što pre da se odgovori na komentar kako bi i drugi mogli da ga vide. Treba ohrabrivati korisnike da ponove komentar jer onda i drugi vide i insistiraju da se komentar usvoji ako ga smatraju dobrim“, rekao je Kekić. „Svi se sada utrkuju u transparetnosti i tehnologijama, a mi smo se vodili iskustvima Švedske i Danske koje su se, pak, ugledale na države van Evrope“, dodao je Kekić.Nenadić je rekao kako Portal ima mnogo potencijala, uključujući i mogućnost komentarisanja. „Komentari mogu biti korisni drugima koji žele da se upoznaju sa materijom, ali i iz praktičnih razloga. Drugi i bitniji razlog je da korisnici reaguju na nešto sa čime se ne slažu, jer bez toga možemo dobiti kao krajnji rezultat propis koji je pogoršan u odnosu na prvobitnu verziju“, ukazao je on.

„Građani ne koriste dovoljno prilike da utiču na sadržinu akata i dokumenata javnih politika, uglavnom jer nemaju poverenja da će njihovi predlozi biti razmotreni. Sa druge strane, to neučešće smanjuje entuzijazam predstavnika uprave da sprovode konsultativne procese, jer nema učesnika. Mislim da nećemo imati dobro rešenje sve dok zakonske obaveze funkcionišu na bazi dobrovoljnosti. Sve dok ne budemo imali organ koji bi zaista mogao obezbediti da se sva pravila realizuju u praksi, mi nećemo imati rešenje za ovaj začarani krug“, rekao je Nenadić.

„Kada se priprema propis ili dokument javnih politika, smatramo da su konsultacije usluga građanima i civilnom društvu, a zapravo je obrnuto, to je usluga organu predlagaču. Dok to ne shvate državni organi, da dobijaju besplatno znanje kroz konsultaciuje, to će biti glavni kamen spoticanja kod konsultacija“, rekao je Mihajlović.Ušumović Davčik je istakla kako već godinama postoji problem nedostatka kvalitetnih kadrova. „Lokalna uprava već dugo nije interesantna mladim obrazovanim kadrovima. Dodatno ograničenje je ograničen broj zaposlenih i potreba pribavljanja saglasnosti za novo zaposlenje. To ponekad traje mesecima. Primer Subotice je dobar jer nije tako mala sredina i lakše se snalaze, ali male sredine sigurno imaju veći problem“, rekla je ona. „Još uvek treba svi da učimo, predstavnici lokalnih organa vlasti ali i građani. Susretali smo se sa time da učešće u javnoj raspravi uzmu samo pojedinci koji nisu lično zainteresovani, već jednostavno imaju vremena i bave se temama koje nisu vezane za njih, tako da se dešava da se ne dobiju kvalitetne sugestije jer ne učestvuju pojedinci na koje se propisi i dokumenti direktno odnose“, dodala je.

„U odnosu na broj stanovnika, mali broj građana učestvuje i doprinosi donošenju propisa“, zaključila je Ušumović Davčik.

Ova panel diskusija je održana u okviru Godišnjeg programa rada CEP-a za 2023, u okviru Strateškog plana za oblast dobre vladavine, koji CEP sprovodi uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji.


Nakon toga, usledio je dvanaesti sastanak WeBER 3.0 Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave u Srbiji u čijem je fokusu bilo predstavljanje i diskusija o Nacrtu Smernica za rešavanje problema upravljanja i reforme javne uprave na lokalnom nivou u skladu sa pristupom usmerenom ka građanima. Sastanak je otvorila Jovana Knežević, projektna i grant menadžerka WeBER 3.0 inicijative. Nakon kratkog uvoda tokom kojeg je predstavljen projekat i program malih grantova, predstavljen je Nacrt smernica. Istaknuto je da su Smernice namenjene organizacijama civilnog društva na lokalnom nivou za sprovođenje u okviru WeBER 3.0 Programa malih grantova i da je njihova svrha prioritizacija potreba, preferencija i želja građana u procesu donošenja odluka i sprovođenju reformi.U nastavku, Miloš Đinđić, glavni istraživač na WeBER 3.0 projektu, predstavio je ključne koncepte na kojima se Smernice zasnivaju – design thinking pristup i kontrolna lista ciljeva za održivi razvoj. Nakon toga, detaljno su predstavljeni pojedinačni koraci za implementaciju Smernica, uz aktivnu diskusiju prisutnih gostiju iz civilnog sektora, ali i predstavnika državnih institucija iz Republičkog sekretarijata za javne politike, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Agencije za sprečavanje korupcije, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji.