Evropeizacija izvan procesa

U januaru 2019. Mreža Think for Europe počela je da sprovodi dvogodišnji projekat „Evropeizacija izvan procesa“ u okviru Mreže, podržan od strane Inicijative otvorenog društva za Evropu (OSIFE). Koordinator projekta je Centar za evropsku politike – CEP Beograd. U okviru…

Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu – Pratim JA

U decembru 2020, Centar za evropske politike (CEP) zajedno sa partnerima (Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša, Ekološki centar Stanište iz Vršca) započeo je implementaciju projekta Praćenjem javne uprave ka boljem upravljanju na lokalu. Ovaj projekat fokusira se na…