Blog

CEP blog je platforma na kojoj objavljujemo koncizne i informativne autorske članke članova našeg tima, Saveta CEP-a, kao i naših saradnika i saradnica o aktuelnim temama u vezi sa procesom integracije Srbije u EU ili dešavanjima u zemlji i regionu. Ovi kratki tekstovi mogu takođe biti objavljivani u novinama, časopisima i drugim medijima sa kojima sarađujemo, i predstavljaju mišljenja autora. Da li vas interesuju dešavanja u Srbiji, u regionu Zapadnog Balkana ili EU? Pogledajte naš blog!