Početna / Publikacije / Naša Evropa / Suočavanje s prilivom izbeglica

Suočavanje s prilivom izbeglica

Između zakona, granica i političkih diskursa

Kada govorimo o izbeglicama koje trenutno stižu u Evropu, teško je fokusirati se na isključivo jednu dimenziju njihovog dolaska: pravni okvir, granična politika i politički diskurs se prepliću i utiču na to kako pričamo i delujemo prema problemima velikog priliva izbeglica na teritoriju Evropske unije (EU).

Ovaj članak će pokušati da dekonstruiše odgovor Unije na trenutnu „krizu“ i da prikaže njegovu relevantnost za strategiju davanja azila Republike Srbije. Fokus će biti na relevantnim pravnim tekovinama kao što je treća Dablinska konvencija, kao i na pratećim problemima i njihovim odgovorima u vidu granične politike i političkog diskursa.

Ostale publikacije