Sprovođenje socijalne inkluzije

Delo Keneta Armstronga razmatra pitanje socijalne inkluzije, fokusirajući se na pokušaj nalaženja zajedničkog evropskog rešenja za koordinaciju javne politike.

Autori: CEP

Uticaj pretpristupne pomoći EU (IPA) na osnaživanje administrativnih kapaciteta na Zapadnom Balkanu

Evropski revizorski sud nedavno je objavio specijalni izveštaj o uticaju pretpristupne pomoći EU na jačanje administrativnih kapaciteta država Zapadnog Balkana.

Autori: Miloš Đinđić | Sena Marić

WeBER info: Mind (Y)Our Reform!

Šta je WeBER i zašto je pokrenut? Koje organizacije ga sprovode i na koji način?

Autori: CEP

Uvod u pregovore Srbije sa EU u okviru poglavlja 30

Bez obzira na stalni porast privredne saradnje sa Evropskom unijom i državama bliskog susedstva, koje su takođe u procesu pristupanja uniji, u našoj javnosti a pre svega medijima, često se ističe da je upravo saradnja sa trećim zemljama onaj ključni činilac i „šansa“ za pokretanje privrednog razvoja.

Autori: CEP
Nazad na vrh