• Lana Radovanović

    Istraživačica

    Lana Radovanović je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu. Završila je master studije iz Međunarodnog prava i ljudskih prava na univerzitetu u Ekseteru 2015. Obavila je prakse u Development programu Ujedinjenih nacija, gde je radila na projektu ocene reforme pravosuđa sprovedene 2006. godine i u Međunarodnom krivičnom tribunalu za bivšu Jugoslaviju u Hagu gde je radila u tužilaštvu. Interesuju je ljudska prava, pravo izbeglica i međunarodno krivično pravo. Tečno govori engleski i ima osnovno znanje španskog i češkog jezika.