Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju EU

Slobodno kretanje robe u kontekstu pregovora o pristupanju EU

Od uspostavljanja, pedesetih godina dvadesetog veka, Jedinstveno evropsko tržište (sa četiri osnovne slobode koje podrazumeva), ima važnu, ako ne i najbitniju ulogu u održavanju evropske ideje, garantovanju konkurentnosti i razvoju evropske ekonomije.

Ova studija ima za cilj da proceni napredak Srbije u razvoju institucionalnog i pravnog okvira u oblasti slobodnog kretanja robe, u skladu sa ciljevima EU, fokusirajući se posebno na harmonizaciju horizontalnog pravnog okvira u pomenutoj oblasti.

Preuzmite i siže politike.

Ostale publikacije