Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača

Problemi i prepreke za pristup pravdi u izvršnom postupku iz perspektive zaštite potrošača

sa modelima kontinuiranog praćenja prakse izvršenja

Svrha izvršenja jeste namirenje novčanog ili nenovčanog potraživanja izvršnog poverioca sadržanog u izvršnoj ili verodostojnoj ispravi, pouzdano i efikasno, u zakonom uređenom postupku. S druge strane, potrebno je obezbediti zaštitu prava izvršnog dužnika, prava propisanih materijalnim zakonodavstvom, a u skladu sa pravilima postupka.

U praksi izvršenja veliki udeo i značaj imaju predmeti namirenja potraživanja iz komunalnih i srodnih usluga, u kojima izvršni dužnik zapravo ima svojstvo potrošača, korisnika ovih usluga. Zato je osnovni cilj istraživanja, u sklopu kojeg je izrađen ovaj dokument, analiza postojećeg stanja zaštite prava potrošača u izvršnom postupku, identifikacija ključnih problema i prepreka sa kojima se suočavaju dužnici/potrošači i iznalaženje mogućih modela aktivnije uloge potrošačkih i drugih organizacija u ostvarivanju zaštite prava i interesa građana. U sprovedenom istraživanju, u sklopu kojeg je pripremljen ovaj dokument, primenjen je kvalitativni metod istraživanja, koji podrazumeva prevashodno intervjue (sprovedene sa ključnim akterima, javnim izvršiteljima i predstavnicima Komore javnih izvršitelja, predstavnicima potrošačkih organizacija, izvršnim sudijama, predstavnicima ministarstava, advokatima, kao i predstavnicima drugih relevantnih aktera), fokus grupe i okrugle stolove, organizovane radi obezbeđivanja uvida u suštinu relevantnih pitanja, kao i razloga koji se javljaju iza datih nalaza i predloženih preporuka.

Ostale publikacije