Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Pravno uređenje advokature u svetlu prava EU o uslugama i slobodi poslovnog nastanjivanja

Pravno uređenje advokature u svetlu prava EU o uslugama i slobodi poslovnog nastanjivanja

Uloga pravne profesije i odgovornosti za tumačenje i oblikovanje prava, pravnicima obezbeđuju važno mesto u društvima koja se pridružuju Evropskoj uniji („EU“).

Pre svega, pravnici igraju važnu ulogu u borbi za poštovanje ljudskih prava i prava pojedinca. Takođe, pravnici su jedan od glavnih pokretača ekonomije država koje pristupaju EU, i savetuju državne organe i privredna društva u složenom lavirintu EU prava sastavljenom od različitih pravila i propisa koji se odnose na usluge, državnu pomoć, zaštitu potrošača, zaštitu podataka i ostalih oblasti koji mogu da predstavljaju novinu za države koje još uvek nisu izgradile tržišnu ekonomiju i nezavisne institucije. Prema pravu EU, pružanje pravne pomoći od strane advokata kvalifikuje se kao usluga, ali prema zakonima Srbije rad advokata ne predstavlja uslugu, već pravnu pomoć, izvan obuhvata primene propisa koji pokrivaju usluge . Ovakva trenutna pravna kvalifikacija može prouzrokovati probleme u momentu kada Republika Srbija postane punopravna članica EU, budući da bi mogla iziskivati naknadno usklađivanje čitavog spektra relevantnih pravnih izvora u veoma kratkom vremenskom periodu, uz sve socijalno-ekonomske efekte koje ovakve izmene povlače.

Ostale publikacije