Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Na putu do carine Evropske unije

Na putu do carine Evropske unije

Pojam carinska unija podrazumeva prostor na kome ne postoje unutrašnje prepreke kretanju robe, a na robu koja ulazi iz trećih država primenjuju se zajednička pravila, carine i kvote.

Carinska unija je temelj Evropske unije (EU) i suštinski element u funkcionisanju Jedinstvenog tržišta koje može pravilno da funkcioniše samo kada na njegovim spoljnim granicama postoji uniformna primena zajedničkih pravila. Da bi to postigle, nacionalne carinske uprave EU ponašaju se kao da su jedno. Postavlja se objektivno pitanje šta je to ograničilo napredak u 2020. godini, ili kako to da je Srbija od dobrog napretka u 2016. godini stigla do ograničenog? Kada bi se ove ocene usko posmatrale, bez predstavljanja šire slike, moglo bi se lako zaključiti da Carina Srbije nije aktivna u procesu evrointegracija, da nema dovoljno interesovanja i motivacije, a istina je zapravo potpuno suprotna. Zato je jako važno na pravi način razumeti koji su uslovi za pristupanje Carinskoj uniji EU i na koji način će Carina Srbije te uslove ispuniti.

Ostale publikacije