Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu

Kreiranje javnih politika na Zapadnom Balkanu

Kako do unapređenja bez uslovljavanja EU?

Pretendenti za članstvo u EU sa Zapadnog Balkana nalaze se u dugom i zahtevnom procesu unapređenja sistema kreiranja javnih politika. Stvaranje održivih rezultata zahteva ne samo robusne instrumente i procedure, već i uključivanje svih zainteresovanih strana – civilnog društva, medija, interesnih grupa i udruženja – u kreiranje javnih politika.

Međutim, kreiranje politika je nedovoljno istražena tema, a njegov značaj donekle potcenjuju kako države tako i civilni akteri u regionu. Ovaj pozicioni dokument daje argumente za neophodnost učinkovitijeg i usmerenijeg angažovanja civilnog društva, koji bi imao ulogu efektivnog kritičkog posmatrača reformi u oblasti kreiranja javnih politika, kao i konstruktivnu poziciju u procesima kreiranja politika, posledično ih čineći transparentnijim i zasnovanim na činjenicama.

Ovaj pozicioni dokument je sačinjen u okviru projekta CEPS WeB, čiji je cilj stvaranje Centra izvrsnosti unutar institucionalnog okvira TEN mreže. Projekat se finansira pod okriljem Regionalnog programa za promociju istraživanja na Zapadnom Balkanu (Regional Research Promotion Programme (RRPP).

Ostale publikacije