Početna / Publikacije / Unutrašnje tržište i konkurentnost / Kako potrošačko pravo učiniti ostvarivim u praksi

Kako potrošačko pravo učiniti ostvarivim u praksi

Predlozi nekoliko mogućih rešenja

Potrošačko pravo u Srbiji, kodifikovano Zakonom o zaštiti potrošača, predstavlja u potpunosti rezultat procesa pravne harmonizacije sa relevantnim propisima EU iz ove oblasti i pregovaračkog poglavlja 28.

Važeći Zakon datira iz 2014. godine i pozitivno je ocenjen u procesu skrininga za pregovaračko poglavlje 28 – Zaštita potrošača i zaštita zdravlja, međutim, javlja se niz otvorenih pitanja vezanih za njegovu primenu. Upravo se na pitanjima nedostataka kapaciteta za sprovođenje potrošačkog prava u praksi, u kontinuitetu insistira u godišnjim izveštajima o napretku Evropske komisije, uključujući poslednji za 2020. godinu.

U ovom sižeu politike objašnjavamo koji su ključni problemi u ostvarivanju prava potrošača i dajemo predloge mogućih rešenja za unapređenje nivoa zaštite potrošača.

Ostale publikacije