Početna / Publikacije / Dobra vladavina / Izrada i koordinacija politika u sektoru regionalnog i teritorijalnog razvoja

Izrada i koordinacija politika u sektoru regionalnog i teritorijalnog razvoja

Ovaj izveštaj je objavljen u okviru inicijative WeBER2.0 – Osnaživanje civilnog društva Zapadnog Balkana za refomisanu javnu upravu.

Srž ovog istraživanja je praćenje prakse Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (dalje MDULS), u izradi dva zakona i jednog dokumenta javne politike:

• Zakon o referendumu i narodnoj inicijativi;
• Zakon o Zaštitniku građana;
• Strategija reforme javne uprave (RJU) u Republici Srbiji za period od 2021. do 2030. godine;

Odeljak II ovog Izveštaja sastoji se od analize 15 zahteva koji se odnose na praksu izrade pomenutih zakona i javne politike. U delu III odeljka, date su preporuke za poboljšanja u vezi sa 2 principa na koja se zahtevi oslanjaju.

Autor ovog izveštaja je Tadija Mitić (Nacionalna koalicija za decentralizaciju, članica WeBER2.0 Platforme u Srbiji).

Ostale publikacije