Grlom u jabuke

Slučaj Evropska komisija vs. Irska (Apple inc.)

Evropska komisija je 30. avgusta 2016. saopštila da je u istrazi nedozvoljene državne pomoći Republike Irske kompaniji Apple donela odluku kojom se utvrđuje povreda pravila EU o državnoj pomoći, i da je po osnovu povraćaja neplaćenog poreza na dobit korporacija za period 2003-2014.

Apple dužan da uplati irskim poreskim vlastima iznos od 13 milijardi evra, sa pripadajućom kamatom. Neposredno nakon objavljivanja ove odluke, Republika Irska i Apple su izrazili nezadovoljstvo i najavili podnošenje tužbe protiv Komisije, a usledile su i brojne reakcije poslovne zajednice i političkih predstavnika. U ovom momentu, javnosti je na raspolaganju samo saopštenje Komisije sa kratkim obrazloženjem, dok dubinske stručne analize tek predstoje, kao i sagledavanje posledica koje će proizvesti kako na planu željenog cilja otklanjanja uočene devijacije, tako i u širem, političkom kontekstu. Međutim, već samo objavljivanje akta je izazvalo tektonski udar i talasi reakcija zapljuskuju obe strane Atlantika.

Ostale publikacije