• Kristina Nikolić

    Projektna asistentkinja

    Kristina se priključila CEP timu u oktobru 2020. godine kao projektna asistentkinja. Diplomirala je na smeru Međunarodni odnosi Fakulteta političkih nauka u Beogradu sa prosečnom ocenom 10,00. Tokom studiranja učestvovala je u projektu Popularna demokratija u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju i Fakulteta političkih nauka 2019. godine kao predavač i edukator, sa ciljem poboljšanja znanja mladih ljudi o vrednostima demokratije i vladavine prava, kao i projektu Savremeni izazovi međunarodnog humanitarnog prava u organizaciji Crvenog krsta Srbije 2019. godine. Bila je angažovana na radionici Humanistika u tranziciji Grupe 484 realizovanoj 2018. godine, sa idejom modernizacije sistema obrazovanja u Republici Srbiji. Uzela je učešće na konferenciji The 2030 Agenda for Sustainable Development pod okriljem Organizacije UN za ishranu i poljoprivredu (FAO) u Moskvi 2019. godine. Pohađala je, takođe, letnju školu Global Challenges 2019 Diplomatske akademije Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije u periodu od 5. do 21. avgusta 2019. godine, sa fokusom na savremenim pretnjama međunarodnoj bezbednosti, digitalnoj diplomatiji i globalizaciji. Ima iskustva u istraživačkim projektima Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o preduzetništvu mladih u Republici Srbiji iz 2018. godine, Stavovi studenata Univerziteta u Beogradu o rodnoj ravnopravnosti u Republici Srbiji iz 2019. godine, kao i online istraživanju Stavovi građana Republike Srbije o epidemiji COVID -19  iz 2020. godine, u okviru Centra za međunarodnu javnu politiku, gde se bavila metodološkim pitanjima. Oblasti interesovanja su joj istraživanje javnog mnjenja, politika zaštite životne sredine i međunarodna bezbednost. Tečno govori engleski i ruski jezik.